Allpool natuke termineid millega LEGO-fännid igapäevaselt kokku puutuvad. Algne sõna on inglisekeelne – selliselt on nad internetis kõige enam levinud. Lisatud on meiepoolne eestikeelne vabatõlge.

AFOL (täiskasvanud LEGO-fänn)
Adult Fan of LEGO. Kõige levinum lühitermin, mida kasutatakse täisealiste LEGO-harrastajate kohta.

Ambassador (saadik)
Saadik esindab regionaalset või kohalikku LUG-i LANis

Brick-Built (klotsidest ehitatud)
LEGO ehitis või selle osa, mis koosneb väiksematest LEGO-detailidest. Seda hoolimata sellest, et on olemas ka suuremaid LEGO-elemente millest oleks saanud ehitada. Väiksematest detailidest ehitamine on sageli keerulisem ja annab parema ning detailsema lõpptulemuse.

Bricklink
Bricklink.com on internetikeskkond mis on spetsialiseerunud LEGO komplektide ja detailide järelmüügile. Hea koht kust alustada kui vajad ehitamiseks suures koguses spetsiifilisi LEGO-tükke.

Brickset
Brickset.com on internetipõhine LEGO komplektide andmebaas, mis katalogiseerib kõik LEGO komplektid koos nendesse kuuluvate tükkide ja kasutusjuhenditega.

Brickshelf
Varem aktiivselt kasutatud kuid nüüdseks aegunud pildijagamiskeskkond LEGO-ehitajatele. Vaata ka: Flickr

Builder (ehitaja)
LEGO fänn kelle peamiseks hobiks on nn MOCide ehitamine. Vastandub tihti Kollektsionääridele (Collector) kuigi on palju ehitajaid kes on samal ajal ka kollektsionäärid.

Clone (kloon)
LEGO toodetega nn “kokkusobivad” mänguasjad. Reeglina märksa odavamad ja kehvema kvaliteediga. Sageli kasutatakse ka kontekstis, kus soovitakse märkida brände, mis Lego komplekte ebaseaduslikult kopeerivad eristamaks neid legaalsetest konkurentidest. Tõeline LEGO-fänn ei osta kunagi selliseid komplekte.

Collector (kollektsionäär)
LEGO fänn, kelle peamiseks huviks on ametlike LEGO komplektide ja/või minifiguuride kogumine.

Custom (kohandatud)
LEGO-ehitis või detail, milles on kasutatud mitte-LEGO elemente. Näiteks kleebised, eri-pealetrükiga LEGO-detailid, värvid, aksessuaarid kolmandatelt edasimüüjatelt nagu BrickArms, BrickForge jpm. Vt ka Purist

Cuusoo
Lego Ideas nn beeta faas

Dark Ages (pime keskaeg)
Periood peaaegu iga LEGO-fänni elus kus LEGO-hobi jääb tahaplaanile või üldse kõrvale, kas kooli, sõpruskonna või muude mitt-LEGO tegevuste tõttu. Sageli naastakse pärast selle perioodi möödumist oma hobi juurde tagasi.

Diorama (dioraam)
Suurem, alusele ehitatud LEGO stseen.

Eurobricks or EB
Eurobricks.com. Online’is olev LEGO fännileht ja foorum, mis oli algselt loodud euroopa LEGO-fännide jaoks.

Flickr.com
Pildijagamiskeskkond, mida LEGO-ehitajad sageli kasutavad oma loomingu esitlemiseks. Oma MOC’ide jagamine Flickr’i erinevates LEGO-teemalistes gruppides on hea võimalus näidata oma töid teistele LEGO-fännidele üle maailma.

LEGO Ideas
LEGO Ideas. LEGO poolt ellu kutsutud keskkond, kus saab anda oma ehtisi üles hääletusele, et neist saaks kunagi ametlikud LEGO-komplektid.

Illegal building techniques (ebalegaalsed ehitusvõtted)
Ehitamise võtted, milles ei kasutata tavapäraseid LEGO elementide ühendamise viise, mida kasutavad ametlike LEGO komplektide disainerid. Enamasti need ehitusvõtted pikemas perspektiivis moonutavad ja rikuvad detaile või lausa lõhuvad neid.

Inventory (inventar)
LEGO elementide nimekiri, millest koosneb ametlik LEGO komplekt. Inventarinimekirjasid leiab näiteks lehtedelt Brickset ja BrickLink.

KFOL (lapsest LEGO-fänn)
Kid Fan of LEGO. LEGO Group’i peamine sihtgrupp – lapsed vanuses 5-12. Enamus LEGO fannilehti ei luba KFOL’idel oma tegevuses osaled seoses nn COPPA regulatsioonidega.

LAN (LEGO saadikute võrk)
LEGO Ambassador Network. LEGO Groupi ametlik ühenduskanal täiskasvanud fännidega. LEGO toetab fänniorganisatsioone just läbi LANide.

LDD (LEGO Digital Designer)
LEGO ametlik digitaalsete LEGO-mudelite disainiprogramm. Hea võimalus oma ehitised valmis kavandada juba arvutis.

LDraw
Ldraw.org. Fännide loodud tarkvara digitaalsete LEGO-mudelite disainimiseks.

Legod
Oh ei! Nii ei tohiks! Tehniliselt tuleks sõna LEGO kasutada alati suurte tähtedega, seda mitte käänata ja mitte kasutada seda sõna osana. Ka tuleks LEGO järgi kasutada alati ® tähist. Siiski on sellest nõudest paljudes keeltes (ka eesti keeles) päris keeruline kinni pidada.

LUG (LEGO kasutajagrupp)
LEGO Users Group. Regionaalne või kohalik LEGO-klubi mis lävib nii online kui ka offline formaadis. Siiski üritatakse võimalikult palju kohtuda päriselus ja osaleda erinevatel üritustel

Minifig (minifiguur)
Lühivorm sõnast Minifigure. Kandiliste jalgade ja torsoga LEGO figuurid, mis kaasnevad enamuste LEGO komplektidega.

Minidolls (mininukud)
Alates 2012 sarjadesse LEGO Disney Princess, Elves, and Friends kuuluvad LEGO figuurid.

Miniland scale (minimaailma mõõtkava)
Mõõtkava, mida kasutavad LEGOLANDid üle maailma. Selles mõõtkavas on figuurid umbes 10 klotsi jagu kõrged.

MOC (minu oma looming)
My Own Creation. Ükskõik milline LEGO ehitis, mis on disainitud ja ehitatud LEGO-fänni poolt ilma mingeid ehitusjuhendeid kasutamata.

MOCpages
LEGO-teemaline fotode jagamise veebisait, mida LEGO-ehitajad kasutavad oma loomingu näitamiseks. Vaata ka Flickr.

MSRP (tootja soovituslik jaemüügi hind)
Manufacturer’s Suggested Retail Price. Ametlik hind LEGO komplektidele, mis on seatud tootja poolt konkreetsele turule. Erinevate edasimüüjate puhul võib reaalne müügihind erineda. Ka võib hind erineda erinevates riikides.

Purist
LEGO ehtitaja, kes ei kasuta oma ehitistes ühtegi custom (mitte-LEGO) elementi (kleebised, modifitseeritud elemendid, aksessuaarid).

RLUG (registreeitud LEGO kasutajagrupp)
Registered LEGO Users Group. LEGO Groupi poolt kasutatav termin, mis tähistab piirkondlikku või kohalikku LUG-i mis on LEGO poolt ametlikult tunnustatud läbi LEGO Ambassador Network’i.

SNOT (nupud mitte üleval)
Studs Not On Top. Ehitustehnika, millega püütakse saavutada oma ehitisele täiuselähedast vormi ehitades maksimaalselt külgedele ja ka vajadusel pahupidi (detailide alumine pool üleval).

Studless (nupuvaba)
Ehitustehnika, millega püütakse saavutada oma ehitisele täiuselähedast vormi ja nähtavaks jätta nii vähe LEGO-elementide nuppe kui vähegi võimalik. Tavaliselt saavutatakse siledate plaatidega ja kasutades ka erinevaid SNOT ehitustehnikaid.

TFOL (teismeline LEGO-fänn)
Teen Fan of LEGO. Termin mida kasutakse alaealiste LEGO-fännide kohta, kes on vanemad kui peamine LEGO sihtgrupp ja kellest suure tõenäosusega saavad kunagi AFOL-id llma läbimata nn “Pimedat keskkaega”.

UCS
Ultimate Collector Series. Kollektsionääridele suunatud LEGO Star Wars sari. Sageli suuremõõtmelised ja mõeldud vanematele ehitajatele.